Az Alapítványról

A Körös Consult Kft. évek óta kiemelt figyelmet fordít a tehetséges fiatal mérnökök felkutatására. A sajtóban naponta jelennek meg hírek az orvos elvándorlással kapcsolatban. Alig lehet hallani egyéb területekről, pedig drámai a helyzet a mérnöktársadalomban is.

Célunk, a felsőoktatásban tanuló tehetséges fiatal épületgépész hallgatók anyagi és szakmai támogatása, annak érdekében, hogy Magyarországon biztosítva legyen a szakmai előmenetelük, az anyagi lehetőségek, már az egyetemi vagy a főiskolai évektől. Segíteni kíván a tehetséges fiatal, magyar mérnököknek megfelelő szakmai tapasztalatok megszerzésében, és ehhez kapcsolódóan pályáztatással anyagi segítséget nyújt.

 • Az alapítvány pályázatokat ír ki épületgépész, energetika szakos egyetemista és főiskolai hallgatók részére, akik egy meghatározott témában kiírt pályamunka leadása után a pályázat elbírálását követően kapnak egy adott tanévre havi fix összegű támogatást.
 • Az támogatás egy adott tanévben 10 hónapig az alapítvány éves felhasználható költségvetésétől függően 30-50 000 Ft/hó ösztöndíjat jelent.
 • A pályázati támogatást nyert pályázók száma a felhasználható vagyonkeret mértékétől függ, figyelembevéve a minimum 30 000 Ft/hó ösztöndíj mértékét.

 

2012. januárjában jegyezte be a cégbíróság a Körös Campus Alapítványt (KC Alapítvány). Az alapítvány alapítója, a Körös Consult Kft.  Az alapító csupán az anyagi hátteret biztosítja, a szakmai hátteret kuratórium adja.

A kuratórium neves magyar építőipari szakemberekből áll, úgymint: 

Bankó Zsolt - elnök

Az elmúlt 15 év épületgépész területen eltöltött pályafutásom alatt számtalan nagy magyarországi projekt sikeres lebonyolításában vettem részt, kezdve a tervezési fázistól a beüzemelésig. A Wavin által gyártott és forgalmazott termék magyarországi bevezetésével sikerült színesíteni a hazai gépész termékválasztékot és komoly alternatívát biztosítani a tradicionális termékekkel szemben. Két fő területen - a vákumos esővíz elvezetés és az alacsony hőmérsékletű sugárzó hűtés/ fűtés területén -  jelentős eredményeket sikerült elérni és új irányt mutatni a hazai épületgépész szakmának. Az elmúlt 4 évben több nemzetközi projekt kapcsán jelentős tapasztalatra és tudásra sikerült szert tennem az épületek energia racionalizálása, optimalizálása és komfort szintjének emelése területén. 2013 óta az NGBS Hungary kft ügyvezető tulajdonosaként tevékenykedem professzionális felületi hűtő-/fűtő rendszerek gyártása, tervezése és értékesítése területén.  

Gáspár Tibor - kurátor

Felsőoktatási tanulmányaimat Pécsett a Pollack Mihály Műszaki Főiskolán végeztem, ahol épületgépész mérnöki diplomát és épületgépész mérnöktanári diplomát szereztem. Mindig is érdekelt és fontosnak tartom a gyakorlati tapasztalatok alapján támogatott oktatást. Ezen elvek által vezérelve szeretném segíteni a Körös Campus alapítvány munkáját és az elmúlt közel 20 év épületgépész tervezői szakmában szerezett tapasztalatommal segíteni a fiatal mérnök kollégák szakmai fejlődését.

Nagyon fontosnak tartom a hatékony és fenntartható működést és ezt minden általam elvégzett munka vagy feladat során megkövetelem magamtól és kollégáimtól. Minden kihívást szívesen veszek és mérnökként folyamatosan keresem is ezeket a kihívásokat a munkámban, mint például egy magasház épületgépészeti tervezése vagy egy új speciális épület gépészeti tervezése.

Áy János - kurátor 

szerkesztés alatt

Főző András - kurátor

Gimnázium elvégzése után kerültem a Felsőfokú Épületgépészeti Technikumba, ahol 1966-ban végeztem. Különbözeti vizsga alapján 1974. januárban kaptam meg az üzemmérnöki képesítést. A különbözeti vizsgáig a BME Gépészmérnöki Kar I-III. évet végeztem el esti tagozaton, majd a BME Klímatechnikai szakmérnöki előadásait hallgattam dékáni engedéllyel.
Részt vettem Mérnöktovábbképző tanfolyamokon.
Munkáim az épületgépészeten belül szinte kizárólag a lég- és klímatechnika területen végzett:

 • gyártmánytervezői
 • konzulensi
 • önálló rendszertervezői
 • szakértői feladatok.

1966-tól 1995-ig a Fűtőber Vállalatnál illetve a Hungaropanol-nál dolgoztam gyártmánytervezői, 1986 óta fejlesztési osztályvezetői helyettesi, majd osztályvezetői beosztásban irányításommal születtek meg az új gyártmányok, melyek közül saját találmány szintű, szabadalmaztatott megoldás:

 • Rot Air örvényes levegő befúvó
 • nedves hőcserélő (klíma)
 • új radiális ventilátor
 • állandó légmennyiségtartó elem
 • sugár légbefúvó
 • rugó és rugórendszer
 • zsaluszerkezet
 • nagy hatású akusztikai határoló szerkezet

Szintén irányításom alatt születtek kollégáim találmányi szintű megoldásai, illetve a gyártó vállalat ipari mintavédelemmel rendelkező egyéb termékei.

Munkáim során szakcikkeim jelentek meg az Épületgépészeti Technika és Épületgépészet című szaklapokban. Előadásokat tartottam az Épületgépészeti Főiskolákon, ill. ÉTE-ben, valamint a nagyobb tervezőintézetekben.

Nagy Szabolcs - kurátor

Tanulmányait a Budapesti Közgazdasági Egyetemen végezte.

Szakmai tapasztalatai: befektetés elemzés, üzleti tervezés, piaci adatfeldolgozás, költség-bevételterv készítés, finanszírozási terv készítés, finanszírozási ajánlatok kidolgozása és hitel közvetítés, privatizációs tapasztalatok.

2002-től jelenleg is a Carpathia Zrt. ügyvezető igazgatója. A társaság legfontosabb köre Magyarországon és a szomszédos országokban (kiemelten Románia) befektetési lehetőségek elemzése, szervezése.

1998-2002-ben külögyminiszter tanácsadója - közép-európai gazdaságpolitikai kérdések, a magyar gazdaság szereplőinek támogatása Közép Európában.

Vinkler Károly - kurátor tag emlékére

Egy magyar mondás úgy tartja, hogy a férfinak három feladatot kell teljesítenie életében:

 • legyen gyermeke,
 • ültessen egy diófát és
 • írjon egy könyvet.

A sors kegyelmébõl mindhárom feladatot teljesítettem: van egy aranyos kislányunk, negyven évvel ezelõtt édesapámmal ültettem egy diófát, ami még most is megvan a kertünkben, és májusban megjelent a „Kézben tartott áramlás” címô könyvem.

Joggal lehet feltenni a kérdést: ha már minden, a mondás által elõírt célt teljesítettem, akkor mi a feladatom, még milyen célt szeretnék elérni?

A legfõbb célom, hogy azt a sok szakmai tapasztalatot, amit szereztem, a fiatal kollégáknak átadjam. õk ezekre a tapasztalatokra támaszkodva és az egyetemen szerzett friss ismereteiket, illetve fiatalos lendületüket felhasználva különleges dolgokat alkothatnak.

A tapasztalatok átadásához viszont nem elegendõ csak az én készségem, a fiatal mérnök kollégák részérõl is fogadókészség kell, hogy mutatkozzék.

Hiszem, hogy a Körös Campus Alapítvány által biztosított ösztöndíj valóban ösztönzõleg hat majd fiatal egyetemista barátainkra abban a tekintetben, hogy fogadó-készek legyenek az eddigi tapasztalatok befogadására és az új létrehozására.

Magam részérõl a hidraulikai rendszerekben szerzett tapasztalataimat szeretném átadni és kíváncsi vagyok, hogy a fiatal kollégák milyen új megoldásokkal rukkolnak majd elõ.

Ehhez kívánok fiatal barátaimnak és a Körös Campus Alapítvány minden tagjának erõt és egészséget!